UKE i oceny wniosków 1.1 POPC

351
Light beams, super fast light trails.

Urząd Komunikacji Elektronicznej współpracuje z Centrum Projektów Polska Cyfrowa przy ocenie wniosków w konkursie 1.1 POPC dla części z obszarów konkursowych.
Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie jest od 8 lipca regularnie aktualizowana przez CPPC. Odbywa się to m.in. poprzez analizę merytoryczną dokonaną przez ekspertów UKE. UKE informuje, że 8 lipca zakończyła się merytoryczna analiza wniosków. Chodzi o to, aby uzupełnić, doprecyzować i ujednolicić pewne elementy w uzasadnieniu oceny, by stały się one bardziej jednoznaczne.
Źródło: Telko