UKE. Częstotliwości dla 5G uwolnione

556
fot. Pixabay

Zakończył się proces przełączania kanałów naziemnej telewizji cyfrowej, dzięki czemu uwolnione zostały częstotliwości niezbędne dla rozwoju technologii 5G w Polsce – poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej, który nadzorował ten proces.

Refarming, czyli zwolnienie pasma 700 MHz dotąd wykorzystywanego przez telewizję naziemną oraz reorganizacja multipleksów telewizji naziemnej wynika z Decyzji Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej.

Według UKE proces przełączania dotyczył 98 stacji. 3 czerwca, czyli pierwszego dnia procesu, monitoringiem objęto 63 stacje nadawcze naziemnej telewizji cyfrowej, w tym wszystkie główne centra nadawcze multipleksów MUX 1, MUX 2 i MUX 3, co stanowiło blisko 70 proc. łącznej liczby wszystkich stacji objętych zmianami.

Drugiego dnia monitoringiem objęto kolejne 34 stacje nadawcze (w tym 6 stacji nadawczych mierzonych było powtórnie). Na tym etapie monitoringiem objętych było już około 93 proc. łącznej liczby wszystkich stacji objętych zmianami. Ostatniego dnia monitoringiem objęto 12 stacji nadawczych (5 stacji nadawczych mierzono powtórnie).

Dzięki prowadzonemu monitoringowi potwierdzono przełączenie wszystkich przewidzianych do zmian, kanałów częstotliwości wykorzystywanych w sumie przez 98 stacji nadawczych naziemnej telewizji cyfrowej.

Etap refarmingu obejmie województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, małopolskie, lubuskie, opolskie, dolnośląskie, podkarpackie oraz śląskie.

Standard nadawania DVB-T, aktualnie pozostaje bez zmian. Jednak 30 czerwca 2022 r. nastąpi zmiana standardu na DVB-T2/HEVC, o czym warto pamiętać kupując nowy telewizor.

Źródło: UKE