UE kształtuje strategię cyberbezpieczeństwa. Co to oznacza dla operatorów?

55

Rada Europejska przyjęła konkluzje w sprawie strategii UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę. Strategię przedstawiła Komisja Europejska i Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych w grudniu 2020 r.

Dokument nakreśla ramy działań UE na rzecz ochrony obywateli i przedsiębiorstw przed cyberzagrożeniami, promowania bezpiecznych systemów informacyjnych i ochrony globalnej, otwartej, wolnej i bezpiecznej cyberprzestrzeni.

Rada zwraca uwagę na szereg obszarów działania na nadchodzące lata, w tym kilka spraw, które dotyczą operatorów telekomunikacyjnych, takich jak:

  • planowane stworzenie sieci centrów monitorowania bezpieczeństwa w całej UE,
  • stanowcze zobowiązanie do stosowania i szybkiego zakończenia wdrażania środków w ramach unijnego zestawu narzędzi na potrzeby sieci 5G,
  • potrzebę wspólnych wysiłków na rzecz szybszego przyjmowania kluczowych norm kształtowania internetu,
  • potrzebę wsparcia opracowywania zaawansowanego szyfrowania jako środka ochrony praw podstawowych i cyfrowego bezpieczeństwa,
  • znaczenie wzmocnienia współpracy z organizacjami międzynarodowymi i krajami partnerskimi.

Pełna treść konkluzji Rady znajduje się na stronie data.consilium.europa.eu.

Warto sprawdzić też infografikę Cyberbezpieczeństwo w UE.