UE alarmuje: cyfryzacja ciągle z zaległościami

23

Komisja Europejska opublikowała wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) 2022. Liderami w UE pozostają Finlandia, Dania, Holandia oraz Szwecja, ale nawet te kraje mierzą się z brakami w kluczowych obszarach cyfrowych.

W trakcie pandemii COVID-19 państwa członkowskie prowadziły skuteczne działania w zakresie cyfryzacji. Nadal jednak zmagają się z niedoborami umiejętności cyfrowych, transformacją cyfrową MŚP oraz budową zaawansowanych sieci 5G. W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) na reformy i inwestycje w obszarze cyfryzacji przeznaczono około 127 mld EUR. 

Według raportu dotyczącego wyników indeksu choć większość państw członkowskich robi postępy w transformacji cyfrowej, to w przypadku przedsiębiorstw poziom wdrożenia kluczowych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja (AI) czy technologia dużych zbiorów danych, pozostaje na niskim poziomie.

Przedstawiciele UE odpowiedzialni za cyfryzację podkeślają, że należy zintensyfikować wysiłki, aby zagwarantować pełne wdrożenie infrastruktury teleinformacyjnej (w szczególności sieci 5G), która jest niezbędna do obsługi zaawansowanych technologicznie usług i aplikacji. Umiejętności cyfrowe to kolejny ważny obszar, który wymaga większych postępów od państw członkowskich.

RRF daje więc bezprecedensową okazję do przyspieszenia transformacji cyfrowej. Unia Europejska i państwa członkowskie nie mogą jej zmarnować.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: – Transformacja cyfrowa przyspiesza. Większość państw członkowskich czyni postępy w budowie odpornej gospodarki cyfrowej i odpornego społeczeństwa cyfrowego. Od początku pandemii włożyliśmy dużo wysiłku we wspieranie państw członkowskich w transformacji, czy to za pomocą planów odbudowy i zwiększania odporności, budżetu UE czy rozpoczętego ostatnio usystematyzowanego dialogu na temat edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych. Dlaczego? Bo musimy jak najlepiej wykorzystać inwestycje i reformy konieczne do zrealizowania do 2030 r. celów cyfrowej dekady. Zmiany muszą nastąpić już teraz.

Za pomocą indeksu DESI śledzi się postępy państw członkowskich w dziedzinie cyfryzacji.

Źródło: ec.europa.eu