Tydzień z Internetem 2016

357
fiber optical network cable

14-20 marca 2016 roku w całej Europie

motyw przewodni: świadome korzystanie z Internetu i bezpieczne zakupy w sieci

Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. Działania polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystania nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali. W Polsce, w ciągu pięciu edycji, w kampanii wzięło udział już 1200 instytucji i ponad 48.000 osób. Zapraszamy do udziału biblioteki, szkoły, pracownie komputerowe, organizacje pozarządowe, urzędy, a także inne lokalne instytucje, które są zainteresowane promowaniem świadomego korzystania z Internetu i bezpiecznych zakupów w sieci.

Ponad 450 instytucji przyłączyło się do kampanii!

Ponad 450 instytucji w całej Polsce przyłączyło się do Tygodnia z Internetem 2016. Najpierw zgłosiły chęć udziału wypełniając krótki formularz. Między 14 a 20 marca wspierają kampanię organizując spotkania dla mieszkańców według przygotowanego przez nas scenariusza „Bezpieczny e-konsument” (lub według jednego ze scenariuszy z poprzednich lat), udostępniają, poświęcony tematowi przewodniemu kampanii, a także promują tematykę kampanii w mediach społecznościowych.
Biorąc udział w spotkaniu lub rozwiązując quiz, mieszkańcy dowiadują się np. jak ocenić wiarygodność sprzedawcy, w jaki sposób bezpiecznie dokonywać płatności, jak chronić swoje dane i prywatność, jak stworzyć bezpieczne hasło oraz korzystać z praw przysługujących osobom kupującym w sieci.
Patronami honorowymi Tygodnia z Internetem 2016 są Ministerstwo Cyfryzacji i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zapraszamy: http://tydzienzinternetem.pl/