Twoja firma może zostać Innowatorem Mazowsza!

426

Wystartowała XII edycja konkursu Innowator Mazowsza. Udział mogą zgłosić małe i średnie firmy oraz naukowcy, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do zwiększenia innowacyjności regionu. Konkurs organizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Uczestnikami konkursu w kategorii Innowacyjna Firma mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające status przedsiębiorstwa samodzielnego,  zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014r., których innowacyjny produkt, usługa lub technologia została wprowadzona do codziennej praktyki biznesowej (po 1 stycznia 2017 r.) lub jest przed etapem sprzedaży i pozyskano środki na ich komercjalizację.

W ramach kategorii Innowacyjny Naukowiec do konkursu mogą przystąpić naukowcy z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym po 1 stycznia 2016 r. stopniem doktora, których praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego.  Przedmiotem zgłaszanej do konkursu pracy   doktorskiej stanowią innowacyjne rozwiązania stosowane w możliwe do wdrożenia w praktyce gospodarczej.

Dla zwycięzców przewidziano m.in. nagrody pieniężne.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem: innowatormazowsza.pl do 30 września 2021 roku.

Źródło: innowacyjni.mazovia.pl