TSUE: operator może wydać dane osób łamiących prawo własności intelektualnej

119
fot. Pixabay

Belgijska firma Mircom International, zajmująca się windykacją wierzytelności, złożyła do sądu gospodarczego w Antwerpii wniosek o udzielenia informacji przez jednego z dostawców internetu (Telenet) danych identyfikacyjnych jego klientów na podstawie adresów IP. Spór zakończył się w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

TSUE orzekł następująco: „Systematyczne rejestrowanie adresów IP użytkowników oraz udostępnianie ich nazw i adresów pocztowych podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej w celu umożliwienia wytoczenia powództwa o odszkodowanie jest, pod określonymi warunkami, dopuszczalne. Żądanie udzielenia informacji, skierowane przez podmiot praw własności intelektualnej, nie może mieć znamion nadużycia oraz musi być uzasadnione i proporcjonalne”.

Użytkownicy sieci Telnet wykorzystywali łącza do pobierania plików w sieciach peer-to-peer. TSUE określił, iż dostawcy internetu mogą systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe „podmiotom praw własności intelektualnej w celu umożliwienia wniesienia powództwa odszkodowawczego”.

Powyższe jest możliwe po spełnieniu określonych prawem warunków, a wniosek musi być zasadny i proporcjonalny oraz nie może mieć znamion nadużycia.

Źródło: businessinsider.com.pl