TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

tSEC – co to jest?

Grupa MiŚOT przygotowała dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych system tSEC. Wyszedł on spod ręki spółki Projekt MDS zajmującej się rozwiązaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa operatorów.

Patrycja Hładoń, audytorka i researcherka współpracująca z ramienia Informatics Sp. z o.o. z Projektem MDS, wskazuje, że lokalni operatorzy do tematu monitorowania ruchu można podejść na wiele sposobów, a praktykom kreatywności nie brakuje.

– Można tak: Jeśli diody na routerze mrugają na zielono: jest Internet; jeśli świecą się na czerwono: nie ma Internetu; jeśli zgasły: nie ma połączenia (lub prądu). Albo tak: Jeśli liczba nieodebranych połączeń od użytkowników wzrasta, coś się dzieje. Lub: Jeśli SOC napisze, że coś nie działa, to przynajmniej wiem, że coś nie działa. Można też liczyć na pomoc sąsiedzką albo intuicję kierownika albo można zaufać poziomowi umiejętności współczesnych hakejrów, którym tylko FB i Tik-Tok w głowie – wymienia ekspertka.

Powstanie produktu, który poważnie podchodzi do tego tematu wydaje się z tej perspektywy więcej niż celowe.

tSEC – Skuteczny – Ekonomiczny – Celowy 

Zaczynając od faktów: tSEC jest owocem projektu realizowanego pod nazwą: System bezpieczeństwa zasobów i procesów wspólnoty operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi on-line tSEC w ramach Programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw o wartości 3 722 606,39 zł, w tym przy udziale środków finansowych z UE w wysokości: 2 526 895,92 zł.

System tSEC jako dedykowany do pomocy małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym otrzymał niezbędne funkcjonalności od praktyków dla praktyków.

Są to:

  • monitorowanie ruchu na styku z węzłem,
  • ochrona AntyDDoS, DDoS BlackHoling, DDos Srubbing,
  • dostęp do modułu samodzielnego liczenia ryzyk (analizy ryzyka),
  • testy predefiniowane.

W jednym systemie zostały zintegrowane dwie podstawowe funkcjonalności związane z cyberbezpieczeństwem. Z jednej strony, monitorowanie i analiza ruchu sieciowego w celu wykrywania zagrożeń, anomalii, incydentów i minimalizowania ich negatywnych następstw (pełnienie roli SOC Branżowego). Z drugiej, wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania w oparciu o analizę ryzyka.

Usługi towarzyszące

– Warto również dodać – podkreśla pełnomocnik ds. bezpieczeństwa z ramienia Projektu MDS, Marcin Zemła – że dzięki wypracowanemu certyfikatowi ISO 27001 oraz pozostającemu w naszej dyspozycji zespołowi specjalistów, Projekt MDS zapewnia dodatkowe usługi w ramach systemu tSEC lub jako usługi towarzyszące.

Zakres usług towarzyszących obejmuje:

  • świadczenie usług na rzecz OUK,
  • zapewnienie usług SOC dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z planowaną nowelizacją Krajowego Systemu,
  • cyberbezpieczeństwo w modelu hybrydowym (wspólne działanie z działem technicznym MiŚOT-a) lub w modelu pełnym (zewnętrzny SOC),
  • testy penetracyjne i stress testy,
  • konsultacje z zakresu RODO i bezpieczeństwa informacji, pełna obsługa z zakresu RODO i bezpieczeństwa.

– W kontekście utrzymującego się rosnącego stanu zagrożenia cyberbezpieczeństwa, a także kolejnych niesprzyjających zmian otoczenia prawnego, zintegrowany system bezpieczeństwa zasobów i procesów dla wspólnoty MiŚOT jest więc przemyślaną odpowiedzią Grupy MiŚOT na aktualną sytuację – podkreśla Marcin Zemła.

Odpowiedź operatorów

W większości przypadków (poza swoimi kreatywnymi pomysłami) operatorzy nie dysponowali dotąd zasobami pozwalającymi na samodzielne zabezpieczenie się przed stale rosnącymi zagrożeniami. Warto też dodać, że sytuacja finansowa i kadrowa większości z nich nie sprzyja inwestowaniu w indywidulane rozwiązania. Ponadto rosnący popyt na pracowników IT oraz sytuacja polityczno-gospodarcza wywindowały ceny oprogramowania do abstrakcyjnego (dla większości lokalnych przedsiębiorców) poziomu.

Właśnie dlatego swoją odpowiedź przygotowała Grupa MiŚOT, która zrzeszając w swoich szeregach praktyków, ma potencjał, aby budować skuteczne, ekonomiczne i celowe rozwiązania dla lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Takie jak system tSEC.

Maciej Linscheid i Marcin Zemła
Maciej Linscheid i Marcin Zemła, Projekt MDS

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...