Trzy nabory – różne zadania [relacja z XXIII Konferencji KIKE]

294

 
Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że podczas realizacji kolejnych trzech naborów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa mali i średni operatorzy telekomunikacyjni wykorzystali środki o łącznej wartości 800 milionów złotych.
Większość funduszy posłużyła do rozbudowy sieci, które zgodnie z założeniami Programu przeszły następnie w całości na własność przedsiębiorców. Podczas XXIII Konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Eliza Pogorzelska, która przez lata przybliżała członkom Izby problematykę związana z obsługą tych środków, podkreśliła, że w takiej sytuacji jest naturalne, że darczyńca narzucał też pewne obowiązki, związane na przykład z podłączeniem do sieci placówek oświatowych.
Piotr Wiąckiewicz, ekspert KIKE do spraw PO PC, zaznaczył, że nie każdy z naborów był tak samo atrakcyjny dla mniejszych podmiotów. Podczas panelu zasygnalizowano też aktualne problemy związane z realizacją ostatnich inwestycji. Należą do nich między innymi z nieaktualne mapy, na których nie są uwzględnione nowe osiedla, jak i wyburzenia. Uczestnicy panelu docenili też wkład KIKE w dialog z administracją państwową ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania warunków PO PC.