Tele.Odpowiedzialni są wśród nas #3

379

 

hlgTele.Odpowiedzalni to projekt z dziedziny społecznej  odpowiedzialności biznesu zainicjowany i prowadzony przez  Stowarzyszenie e-Południe. W 2017 roku wraz z Akademią WSB  zostały zdiagnozowane obszary działalność CSR MiŚOT oraz  zdefiniowano cztery filary do których te działania zostały przypisane.

W wyniku w/w działań powstał unikalny branżowy Kodeks CSR dla branży małych firm telekomunikacyjnych. Popularyzacja i promocja aktywności MiŚOT w obszarze CSR jest realizowana na wielu płaszczyznach: w mediach, podczas naszych Zjazdów i w kontaktach z przedsiębiorcami i organami państwa.

Wynikiem inicjatywy jest również przyznanie corocznego tytułu Tele.Odpowiedzialny Roku. Wyłoniony przez Kapitułę zwycięzca otrzyma najnowszego iPADA, a dodatkowo trzy wyróżnione działania zostaną nagrodzone czytnikami KINDLE.

~~~~

W trzeciej części naszego cyklu „Tele.Odpowiedzialni są wśród nas” chcemy przedstawić kolejnego lokalnego operatora, którego lokalna inicjatywa przyniosła korzyści dla społeczności – HLG

Firma HLG powstała w 2008 roku i była kontynuacją firmy Helionet, działającej od 2002 roku. Efektem było uruchomienie w 2008 roku, jako jednej z pierwszych w Polsce, sieci w technologii FTTH. Firma HLG od początku bazuje na usługach wyłącznie w technologii FTTH i FTTB. Swoim zasięgiem obejmuje ona obszar wyłącznie 3 gmin: Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Majdan Królewski. Jest to zamierzona koncepcja, która pozwala w sposób rzetelny pokryć infrastrukturą cały obszar. Usługi można podzielić na cztery grupy: dla klientów indywidualnych, dla szkół i instytucji kulturalno – oświatowych, dla firm i operatorów oraz dla branży medycznej. Co do rodzaju usług, to podstawowe Tripleplay (Internet, Telewizja i Telefon) oraz usługi specjalne, głównie dla firm i instytucji.

HLG stara się mieć wpływ na lokalny rynek telekomunikacyjny, którego od lat jest liderem. Firma jest postrzegana jako „chłopaki stąd”, co przekłada się też na relacje z klientem. Wraz z hasłem: „Lokalność to nasze DNA”, stara się likwidować barierę anonimowości.

Odbiorcą działań z ramienia odpowiedzialności społecznej są mieszkańcy, firmy i instytucje w obszaru działalności. HLG to przede wszystkim działalność telekomunikacyjna, dlatego główne inicjatywy prowadzone są w jej ramach. Do najważniejszych możemy zaliczyć specjalną ofertę Internetu dla szkół i ośrodków kulturalno – oświatowych. W definicji tej mieszczą się oprócz szkół podstawowych i średnich, przedszkola, domy kultury, domy ludowe, domy parafialne, domy dziecka, remizy OSP i inne mieszczące się w ramach definicji. Jest to inicjatywa prowadzona nieprzerwanie od początku działania firmy. Inwestycja w ludzi zawsze przynosi wymierne skutki. Oprócz tego firma wspiera inicjatywy lokalne i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Za przykład, oryginalny w skali kraju, można podać uczestnictwo w dożynkach i wieniec dożynkowy, przygotowany przez mieszkańców miejscowości Marki, który zawierał elementy światłowodów i był podziękowaniem mieszkańców.

HLG aktywnie wspiera również Stowarzyszenie „Dąb” w Nowej Dębie, które posiada tor motocrossowy i jest organizatorem cyklu imprez o zasięgu ponadpowiatowym, pod hasłem: „Moto Cross Quad – MCQ Nowa Dęba”, a także rozgrywek paintball’owych, nawiązujących do militarnego charakteru okolicy.

Wsparcie finansowe to nie jedyna forma pomocy. Posiadając duże zaplecze techniczne i kadrowe, zwyczajnie HLG służy wsparciem w organizacji wydarzeń. Firma kontynuuje obraną ścieżkę pomocy lokalnym społecznościom. Na wyróżnienie zasługuje również lokalna telewizja, która jest jednym z narzędzi przekazania informacji, promocji  i aktywnej obecności na rynku lokalnym. Obecny charakter rynku telekomunikacyjnego w Polsce sprawia, że pomoc lokalnym społecznościom staje się kluczowym wyznacznikiem działania lokalnego operatora.

~~~~

Wasza firma może również być Tele.Odpowiedzialna!

ZGŁOŚ UDZIAŁ!

Wielka Gala Tele.Odpowiedzialnych odbędzie się na Zjeździe MiŚOT i XXV Konferencji KIKE w Łodzi!
Zapraszamy!