Tele.Odpowiedzialni 2019 – podsumowanie

474

 

Rok 2019 dobiega końca – to był czas wielu działań, które przysłużyły się lokalnym społecznościom, które prowadzone były pod szyldem Tele.Odpowiedzialnych. To projekt z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu zainicjowany i prowadzony przez  Stowarzyszenie e-Południe. W 2017 roku wraz z Akademią WSB  zostały zdiagnozowane obszary działalność CSR MiŚOT oraz  zdefiniowano cztery filary do których te działania zostały przypisane.

W wyniku w/w działań powstał unikalny branżowy Kodeks CSR dla branży małych firm telekomunikacyjnych. Popularyzacja i promocja aktywności MiŚOT w obszarze CSR jest realizowana na wielu płaszczyznach: w mediach, podczas naszych Zjazdów i w kontaktach z przedsiębiorcami i organami państwa.

23 października aktorzy teatru odwiedzili chore dzieci w Szpitalu Specjalistycznym nr. 2 w Bytomiu wraz z specjalnie przygotowanym spektaklem ”Pirat Alonzo i Skarb Królowej Mórz”. Stało się to możliwe dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem, którego członkowie jednomyślnie podjęli decyzję o udzieleniu pomocy. Zrealizowana darowizna idealnie wpisuje się w inicjatywę Tele.Odpowiedzialnych, a także realizuje społeczne założenia Stowarzyszenia.

Art-Com bierze aktywny udział w kreowaniu i rozwoju inicjatyw branżowych, takich jak: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „e-Południe”, prowadzony przez nie Klaster gospodarczy e-Południe, bądź Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Art-Com przyczynia się do rozwoju krajowego rynku operatorów ISP oraz wzrostu jego konkurencyjności względem zagranicznych telekomów działających na terytorium RP.

ALT-KOM – jedna z Tele.Odpowiedzialnych firm –  priorytetowo traktuje szczególnie te projekty, które przyczyniają się do zapobiegania tzw. „wykluczeniu cyfrowemu”, czyli projekty zorientowane na zapewnienie dostępu do sieci Internet dla miejscowości oddalonych od aglomeracji miejskich, dla których dostęp do Internetu jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego i pozwala na większą konkurencyjność lokalnych firm.

HLG stara się mieć wpływ na lokalny rynek telekomunikacyjny, którego od lat jest liderem. Firma jest postrzegana jako „chłopaki stąd”, co przekłada się też na relacje z klientem. Wraz z hasłem: „Lokalność to nasze DNA”, stara się likwidować barierę anonimowości. Również HardCom, jako lokalny operator, dba o swoje lokalne otoczenie. Odbiorcami działań prospołecznych są przede wszystkim dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli.  Firma zbiera wśród mieszkańców wyrazy uznania za swoje działania, ale sama firma nie afiszuje się z akcjami. „Nie robimy tego dla poklasku” – mówi nam Daniel Piecuch, przedstawiciel firmy – „Należymy do tej społeczności, myślę że dobro zawsze wraca”.

Podczas tegorocznego Zjazdu MiŚOT i Konferencji KIKE Kapituła po raz kolejny wyłoniła Firmę będącą Tele.Odpowiedzialnym Roku podczas Wielkiej Gali Tele.Odpowiedzialnych – nagrodzona została Firma INTERKONEKT – lokalny operator sieci światłowodowej FIBER.

Kapituła zdecydowała się przyznać tytuł Tele.Odpowiedzialnego Roku 2019 właśnie firmie Interkonekt.  Dodatkowo za swoje działania CSR wyróżnione zostały trzy inne firmy: HLG, Art-Com oraz IT 4 Polska.

W ciągu tego roku INTERKONEKT był organizatorem lub współorganizatorem kilkudziesięciu akcji, spośród których warto zwrócić uwagę na:

– Śmigaj z FIBER na lodowisku

– Dzień Kobiet z FIBER

– Plenerowe Kina Osiedlowe

– Wigilia Mieszkańców

– Festyny, pikniki, turnieje, zawody, święta gminne i osiedlowe

i więcej.

~~~~

Wasza firma może również być Tele.Odpowiedzialna!