Tauron składa odwołanie w SOKiK od decyzji UKE w sprawie podbudowy słupowej

204

Tauron Dystrybucja złożył do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od decyzji Prezesa UKE. Chodzi o warunki określające dostęp firm telekomunikacyjnych do infrastruktury operatorów energetycznych.

Tauron jest jednym z pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych, których dotyczy decyzje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Maiło to zapewnić dostęp firmom telekomunikacyjnym do słupów linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia na konkretnych i jednolitych warunkach. Decyzje miały rygor natychmiastowej wykonalności.

Oznaczało to konieczne obniżenie przez OSD stawek wobec telekomów do 1,73 zł za udostępnienie słupa niskiego napięcia i 2,75 zł za słup średniego napięcia.

Jednak Tauron postanowił złożyć do SOKiK odwołanie wobec tych decyzji. A za tym poszło wstrzymanie natychmiastowej wykonalności oraz podstawa dla firmy do odmownego rozpatrywania wniosków operatorów telekomunikacyjnych.

– To na razie jest postanowienie o wstrzymaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dla Tauronu, w której określiliśmy warunki zapewnienia dostępu do słupów. Czekamy na pisemne uzasadnienie decyzji. SOKiK nie wypowiedział się merytorycznie co do zasadności decyzji, tu czekamy na rozprawy – powiedział Witold Tomaszewski, rzecznik UKE.

W tej chwili sytuacja jest w zawieszeniu dopóki odwołanie nie zostanie ostatecznie rozpatrzone przez SOKiK. Dla telekomów oznacza to utrudnienie sytuacji, która dzięki decyzji Prezesa UKE miała być już łatwa.

– Zobaczymy jak teraz będzie zachowywał się Tauron. Jeśli zacznie odmawiać operatorom obniżenia stawek, wesprzemy takich ISP w przegotowywaniu wniosków do UKE, by ten wydawał odpowiednie, pojedyncze decyzje wobec Taurona w każdym takim przypadku – mówi Karol Skupień, prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.

Skupień wyraża też zdziwienie decyzją SOKiK, który wcześniej negatywnie rozpatrywał wnioski innych operatorów energetycznych (Enea Operator, PGE Dystrybucja, Energa Operator, innogy Stoen Operator). Oprócz wnioskowania do UKE o pojedyncze decyzje wobec Taurana, operatorzy telekomunikacyjni będą mogli również zwracać się do UOKiK w przypadku, gdyby Tauron stosował różne stawki dla różnych operatorów. Chodzi tu głównie o rozróżnienie dużych firm takich jak Orange czy Nexera oraz MIŚOT-ów, które dopiero składają wnioski o dostosowanie stawek do tych ustalonych przez UKE.

Źródło: telko.in