Tarcza 2.0. Nowe uprawnienia telekomów w czasie epidemii

fot. Kancelaria Premiera

Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadza kilka przepisów ułatwiających operatorom działanie w czasie epidemii.

Komisja Finansów Publicznych pracowała nad poprawkami do projektu tzw. Tarczy 2.0, czyli zbioru przepisów w założeniu mających usprawnić funkcjonowanie państwa. W ustawie znalazły się również przepisy dotyczące operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Operator będzie mógł zyskać dostęp do nieruchomości prywatnych w towarzystwie asysty policyjnej, gdy trzeba naprawić albo zmodernizować urządzenia, czy skrócenie z 30 do 3 dni czasu od zawiadomienia o planowanej inwestycji w wolno stojący, przenośny maszt komórkowy do startu prac. Organ budowlany będzie mógł zakwestionować taką inwestycję tylko wtedy, gdy będzie ona zagrażała bezpieczeństwu publicznemu.

Izby zrzeszające operatorów występowały z postulatami o zmianę przepisów pod kątem uproszczenia procedur inwestycyjnych w czasie epidemii. Operatorzy podają, że posiadają kilkaset stacji bazowych, które mogłyby być włączone do sieci w ciągu 24 godzin, jeśli w trybie pilnym zostaną zniesione bariery inwestycyjne. 

Zdaniem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w pracach nad pakietem antykryzysowym pominięto kwestię uproszczenia procesów związanych z budową nowych stacji bazowych oraz rozszerzaniem pojemności na stacjach.

Źródło: cyfrowa.rp.pl