Tag: Zoom zombie

Zoom zombie, FOMO, depresja facebookowa. Jak wpływa na nas internet?

Psychologowie i psychiatrzy ostrzegają. Nawet technooptymiści apelują o odpowiedzialność. Higiena cyfrowa to coś, co bagatelizujemy. A nie powinniśmy tego robić.

Top Grid