Tag: założenia do budżetu

Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.

Polityka rządu ma być nakierowana na odbudowę gospodarczą. W założeniach przyjęto wzrost PKB w 2022 r. o 4,3 proc., stopę bezrobocia na...

Top Grid