Tag: wydawcy

Porozumienie między Google i niemieckimi wydawcami

Została zawarta umowa między Google i niemieckimi wydawcami prasowymi. W jej ramach gigant będzie płacił za wykorzystanie treści tworzonych przez media. To...

Top Grid