Tag: WCAG

Dostępność cyfrowa dzięki polskiemu WCAG 2.1

Jest szansa dla osób z niepełnosprawnościami na pełną dostępność cyfrową. Pozwoli im korzystać z aplikacji i stron internetowych oraz pakietu e-usług. Wszystko...

Top Grid