Tag: ustawa o bezpieczeństwie i obronności

KIGEiT w sprawie ustawy o bezpieczeństwie i obronności państwa

Zostało opublikowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji stanowisko konsultacyjne do projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności...

Top Grid