KIGEiT w sprawie ustawy o bezpieczeństwie i obronności państwa

Zostało opublikowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji stanowisko konsultacyjne do projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki. Izba sprzeciwia się zapisom, które np. wymuszają na operatorze telekomunikacyjnym uzyskiwanie zgody na dysponowanie majątkiem.

Przedsiębiorcy interesują się pracami nad projektem, gdyż szereg przedsiębiorców telekomunikacyjnych zostało zakwalifikowanych jako przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

„Jako sektor telekomunikacyjny dostrzegamy pozytywne zmiany, jakie zaszły w najnowszej wersji projektowanej ustawy w stosunku do projektu ustawy procedowanego w latach 2016 – 2019, niemniej jednak rozwiązania przewidziane w art. 9 projektu ustawy w dalszym ciągu budzą uzasadniony sprzeciw przedsiębiorców telekomunikacyjnych” – czytamy w dokumencie KIGEiT.

Przepis ten przewiduje, że  przedsiębiorca realizujący zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa – czyli także przedsiębiorca telekomunikacyjny – będzie musiał wystąpić do odpowiedniego organu państwa  o uzyskanie zgodny na różne działania prawne.

Dotyczy to przeniesienia lub zmiany siedziby w tym przeniesienie za granicę. W przepisach ujęte jest też rozwiązanie lub likwidacja przedsiębiorstwa także z powodów upadłościowych. Podobnej zgody wymagałoby wykreślenie rodzaju działalności związanego z obowiązkami na rzecz obronności.

Zgody wymaga także zbycie, darowizna, zaprzestanie eksploatacji elementu produkcyjnego, naprawczego czy usługowego. Właściwie każda decyzja przedsiębiorcy musiałaby obligować go do uzyskania zgody.

„Przenosząc na praktykę wymagania wynikające z art. 9 projektu ustawy należy zauważyć, że istotne decyzje właścicielskie i biznesowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa będą musiały być uzgadniane z właściwym organem administracji” – czytamy w dokumencie KIGEiT.

Pełna treść dokumentu na stronie:
https://kigeit.org.pl/FTP/ap/sot/210414_out_MON_stan_ustawa_bezpieczensto.pdf