Tag: umowy ramowe

Wzory umów ramowych korzystania ze słupów energetycznych

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej są przygotowani do wdrożenia decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Chodzi...

Top Grid