Tag: UHF

KE: Co z pasmami UHF 470-790 MHz?

Komisja Europejska (KE) rozpoczęła oficjalne konsultacje wykorzystania pasma UHF 470-790 MHz. Ich celem jest poznanie opinii zainteresowanych stron na temat sprawozdania Lamy'ego w sprawie zaleceń dotyczących...

Top Grid