Tag: TISE

Pożyczka szerokopasmowa dla Sferanetu

O tym, że Sfarnet otrzymał pożyczkę szerokopasmową, można dowiedzieć się z raportu giełdowego operatora. Z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych została zawarta umowa na...

Top Grid