poniedziałek, 25 października, 2021

Tag: sieci telekomunikacyjne

Zmiany w zasadach budowy sieci telekomunikacyjnych

Kancelaria Premiera Rady Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Jest to...

Stare linie telekomunikacyjne szpecą miasto

W 2020 r. władze gminy Pyzdry ogłosiły  program „Uwolnij miasto z pajęczyn”. Chodziło o likwidację starych linii napowietrznych sieci telekomunikacyjnych w mieście....