Tag: postojowe

Świadczenia postojowe. Rzecznik MŚP pyta: Jak rozumieć „brak poprawy sytuacji materialnej”?

Jedna z organizacji zrzeszającej przedsiębiorców zwróciła się do rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wątpliwością dotyczącą rozumienia sformułowania „brak poprawy sytuacji materialnej”,...

Postojowe do kontroli. Wiele firm mija się z prawdą o spadku...

Niektórzy tracą wynagrodzenia i nie mogą skorzystać z pomocy państwa, a inni oszukują, żeby wykorzystać pandemię i sztucznie zaniżają przychody, żeby otrzymać...

Dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju. Jak wypełnić wniosek?

Tarcza antykryzysowa już działa. Jednym z punktów pomocowych jest dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru...

Top Grid