Tag: pornografia w internecie

PE wobec treści pornograficznych z udziałem dzieci w internecie

Tymczasowe rozporządzenie mające skutecznie chronić przed wykorzystywaniem dzieci w internecie zostało zatwierdzone przez Parlament Europejski. Jest to reakcja na wzrost ilości treści...

Top Grid