PE wobec treści pornograficznych z udziałem dzieci w internecie

Tymczasowe rozporządzenie mające skutecznie chronić przed wykorzystywaniem dzieci w internecie zostało zatwierdzone przez Parlament Europejski. Jest to reakcja na wzrost ilości treści pornograficznych  z udziałem dzieci w sieci. Zagrożeniem może być nawet korzystanie z aplikacji webmail, czatów czy przesyłania wiadomości online.

537 głosami za, 133 przeciw i 24 wstrzymującymi się PE poparł przepisy, które mają skuteczniej chronić dzieci korzystające z aplikacji i czatów.

– Wykorzystywanie seksualne dzieci to okropna zbrodnia i naruszenie praw człowieka. Musimy jej skuteczniej zapobiegać, ścigać przestępców i zapewniać ofiarom lepsze wsparcie. To porozumienie stanowi kompromis między wykrywaniem wykorzystywania seksualnego dzieci online a ochroną prywatności użytkowników. Być może jest dalekie od ideału, ale jest wykonalnym rozwiązaniem tymczasowym na następne trzy lata. Chcemy teraz, aby Komisja niezwłocznie przedstawiła rozwiązanie długoterminowe wzorowane na zabezpieczeniach ochrony danych, które przewidują przepisy tymczasowe. Chcemy też, by możliwe było bardziej ukierunkowane skanowanie komunikacji prywatnej – powiedziała sprawozdawczyni Birgit Sippel (Socjaliści i Demokraci).

Nowe przepisy przewidują czasowe odstępstwo od art. 5 ust. 1 i 6 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE. Dotyczy ona poufności komunikacji i danych o ruchu. Zmiana ma obowiązywać maksymalnie przez 3 lata. Może być skrócona w przypadku osiągnięcia porozumienia między Radą i Parlamentem w kwestii nowych przepisów walce ze znęcaniem się nad dziećmi w internecie.

Do wykrywania treści pornograficznych z udziałem dzieci wykorzystywane są specjalne technologie. Umożliwiają one skanowanie zdjęcia, tekstu czy danych o ruchu.

Jednak europosłowie domagają się, by istniały procedury i mechanizmy odwoławcze, które pozwolą obywatelom na składanie skarg przy naruszaniu ich praw.

Krajowe organy ochrony danych mają skuteczniej nadzorować technologie wykorzystywane przez dostawców usług.

Źródło: pap