Tag: Najwyższa Izba Kontroli

Nieprawidłowości przy budowie internetu szerokopasmowego w woj. lubelskim

NIK oceniła budowę internetu szerokopasmowego w województwie lubelskim. Doszła do wniosku, że konkurs na rozdysponowanie ponad 1 mld zł przeprowadzony był nieprawidłowo....

Janusz Cieszyński o raporcie NIK

Najwyższa Izba Kontroli wskazała w raporcie dotyczącym kompetencji cyfrowych, że wiele było popełnianych błędów i wiele trzeba naprawić. Z uwagami nie zgodził...

NIK o podnoszeniu kompetencji cyfrowych

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła badanie programów mających podnosić kompetencje cyfrowe w Polsce. Niektóre podejmowanych działań zostały docenione, ale ogólna ocena nie wypada...

Top Grid