Tag: M2M

Tworzymy infrastrukturę LoRaWAN – rozmowa z Tomaszem Brolem, ekspertem projektu MdI

LoRaWAN jest radiowym protokołem komunikacyjnym pozwalającym urządzeniom  na przesyłanie danych na duże odległości przy niskim poborze energii. Projekt MiŚOT dla Internetu Rzeczy...

Niemcy wyłączą 3G

Deutsche oznajmił , że do połowy przyszłego roku wyłączy wszystkie stacje bazowe 3G. Działanie ma na celu zwolnienie częstotliwości potrzebnych dla sieci 4G i 5G....

Światłowód rozwija się najszybciej

Przeprowadzone przez ekspertów analizy wskazują, że w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) odnotowano znaczny wzrost liczby podłączeń do...

Top Grid