Tag: Louis Barclay

Facebook wymusił usunięcie nakładki „odobserwuj wszystko”

Louis Barclay został zbanowany przez Facebooka za stworzenie narzędzia, które pozwala odobserwować wszystkie zaobserwowane strony. Twórca zdecydował się wycofać nakładkę.

Top Grid