Tag: Kronika@

Powstaje portal Kronik@

Wielotomowa encyklopedia w formie cyfrowej. Tym właśnie ma być KRONIK@. Nazwa jest akronimem. Oznacza Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury.

Top Grid