Tag: e-podręczniki

E-podręczniki Ukraińskiego IMTE bez zużywania danych

Strona, na której znajdują się  e-podręczniki Ukraińskiego IMTE znalazła się na liście stron BIP MC. Jest to wykaz stron, z których korzystanie...

Top Grid