Tag: e-Inclusion

Znów "Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie"!

12 grudnia odbyła się gala wręczenia nagród II edycji konkursów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ,,Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie”. Wybrano najciekawsze projekty realizowane w Działaniu 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka...

Top Grid