Tag: digital

Mamy kłopoty

Problemy z finansowaniem, zbyt skomplikowane procedury ubiegania się o granty pieniężne oraz braki w systemie nauczania umiejętności cyfrowych to podstawowe problemy cyfryzacji...

Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?

Przed jakimi strategicznymi wyzwaniami stoi Polska? Czy Polacy wiedzą, że technologia może pomóc? Czy jesteśmy gotowi na cyfrową rewolucję? Raport Fundacji Digital...

Technologiczna nostalgia. Wspominając przeszłość

Cyfryzacja. Wszędzie cyfryzacja. XXI wiek przyniósł nam czwartą rewolucję technologiczną, Internet Rzeczy i przejście w digital. Odnoszę jednak wrażenie, że sięganie pamięcią...

Cyfrowa Agenda 2020

Unia Europejska w ramach walki ze skutkami pandemii COVID-19 i kryzysu ekonomicznego dokonała ewaluacji najważniejszych założeń, które dotykają sfery cyfrowej krajów członkowskich....

Top Grid