SZPoN – wirtualny urząd i edukacja

363
Lauren Mancke

Już w tym roku ma pojawić się SZPoN- jednolity, ogólnopolski system, który ułatwić ma pracę zdalną urzędników i ich kontakty z obywatelami. Będzie zawierał dwa moduły – do zdalnej pracy i zdalnej edukacji. Korzystać z nich będą mogli zarówno urzędnicy, jak i obywatele.

SZPon to System Zdalnej Pracy oraz Nauki. Został zaprezentowany przez ministra Zagórskiego – sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej – Małgorzatę Jarosińską – Jedynak. System będzie mógł zastępować dostępne obecnie na rynku komercyjne rozwiązania umożliwiające videorozmowy, wymianę plików, wiadomości itp. Usprawni także komunikację między obywatelami i urzędnikami.

– Budujemy rozwiązanie, którego nie ma – zapowiedział minister Marek Zagórski.

Pozwoli ono nie tylko efektywnie zarządzać obsługą spraw urzędowych, ale też skróci kolejki.

– Braki niezbędnych do prawidłowej pracy urzędników aplikacji informatycznych są doraźnie wypełniane komercyjnymi rozwiązaniami, które generują m.in. dodatkowe koszty. Z naszego rozwiązania każdy urząd będzie mógł korzystać bezpłatnie – powiedział minister Zagórski.

– To program, który systemowo rozwiąże problem bezpłatnego dostępu dla każdego urzędu do narzędzi pracy i nauki zdalnej. To także wsparcie techniczne dla urzędów poprzez wiele kanałów komunikacji, m.in. chat, infolinię, chatbot – dodała wiceminister Małgorzata Jarosińska – Jedynak.

Urzędowy moduł SZPon

Jedną z podstawowych zalet systemu SZPon ma być bezpieczeństwo.

– Dostępne na rynku narzędzia do zdalnej komunikacji i nauki nie zawsze spełniają wszystkie konieczne normy bezpieczeństwa. Nasze narzędzie będzie je gwarantować – zapewnił minister Zagórski.

Pierwszy moduł SZPoN (praca zdalna/wirtualny urząd) ma łączyć różne funkcje, które dotąd były rozproszone między narzędziami takimi jak:
– narzędzie do telekonferencji z modułem video
– narzędzie do współdzielenia dokumentów w tym budowanie listy zadań czy przydzielanie ich innym, tworzenie listy „to do” czy integracja zadań z kalendarzem
– część pozwalająca obywatelom na umawianie spotkań z urzędnikami

Edukacyjny moduł SZPoN

Moduł do nauki zdalnej będzie umożliwiał publikowanie i odbywanie kursów skierowanych do poszczególnych grup pracowników urzędów jak i wszystkich pracowników konkretnego urzędu. Dotyczyć to będzie m.in. zakresu dostępności cyfrowej dla redaktorów stron www.

Pozwalał będzie również na zamieszczanie szkoleń, które skierowane będą do wszystkich obywateli jak chociażby takich dotyczących segregacji śmieci.

Funkcjonalności modułu to m.in.:
– narzędzie do tworzenia i edycji kursów,
– automatyczna rejestracja na podstawie danych użytkownika,
– komunikacja na żywo.
– grywalizacja
– system tworzenia oraz edycji ankiet
– system tworzenia i edycji testów
– tworzenie wydarzeń LIVE

Według zapowiedzi Marka Zagórskiego SZPoN będzie integrowany z innymi planowanymi systemami czy istniejącymi już usługami polskiej administracji.

Budowa i wdrożenie SZPoN finansowane są z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).  Ramowy budżet przeznaczony na działanie to 9,5 miliona złotych.

Wdrożenie systemu zaplanowane jest na wrzesień 2021 roku.

Źródło: www.gov.pl