TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Sześć mitów o telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym

Branża telekomunikacyjna obarczona jest, jak każda inna, mitami, przekonaniami i praktykami, które nie mają oparcia w przepisach prawnych. Często powodują one problemy przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Sześć takich mitów zostało właśnie obalonych przez pracownika kancelarii prawnej itB Legal.

MIT 1: Umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej a uzyskanie decyzji lokalizacyjnej

Rozpatrywany mit dotyczy umieszczenia telekomunikacyjnej linii kablowej w kanalizacji kablowej oraz podwieszenie kabla na istniejącej podbudowie słupowej bez potrzeby uzyskania decyzji lokalizacyjnej.

– W obydwu tych przypadkach musisz uzyskać odpowiednią decyzję lokalizacyjną, by uniknąć przykrych konsekwencji ich braku, takich jak wszczęcie przez organ postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 10-krotności opłaty za zajęcie pasa i przywróceniem pasa drogowego do stanu sprzed nielegalnego zajęcia, czyli widmo rozbiórki infrastruktury, umieszczonej w pasie drogowym drogi publicznej bez decyzji lokalizacyjnej – wyjaśnia Szymon Rakoczy, aplikant radcowski itB Legal.

Dla każdej inwestycji w obrębie pasa drogowego  konieczne jest uzyskanie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego decyzji lokalizacyjnej. Dotyczy to także podwieszenia kabla na istniejącej podbudowie słupowej, latarniach oświetleniowych czy pociągnięcia kabla w istniejącej kanalizacji kablowej.

MIT 2: Słup jest elementem przyłącza telekomunikacyjnego

Podbudowa słupowa dla telekomunikacyjnych linii kablowych – zwana słupem – to nie element przyłącza telekomunikacyjnego. Jego budowa wymaga zachowania odpowiednich procedur.

Do przyłączy telekomunikacyjnych zaliczają się:
– odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym,
– system bezprzewodowy łączący instalację wewnętrzną obiektu budowlanego z węzłem publicznej sieci telekomunikacyjnej, który pozwala na korzystanie w obiekcie budowlanym z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Słup do żadnej z tych kategorii nie należy.

MIT 3: Mikrokanalizacja światłowodowa to telekomunikacyjna linia kablowa

Mikrokanalizacja światłowodowa, czyli zespół podziemnych mikrorur służących do prowadzenia kabli lub mikrokabli światłowodowych, pojawia się w przepisach Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Zgodnie z przepisami to kanalizacja kablowa, ale nie jest ona telekomunikacyjna linią kablową. Nie należy mylić tych pojęć.

MIT 4: Na naradzie koordynacyjnej uzyskuje się uzgodnienie

„Uzgodnienie przebiegu sieci” to termin, który został usunięty z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2016 r. Zastąpiono go pojęciem „koordynacji”. Zgodnie z nowymi przepisami sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Dotyczy to obszarów miast oraz pasów drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zawartej zabudowy obszarów wiejskich.

– Po złożeniu wniosku o koordynację prac uczestnikom przekazywane są kopie planu sytuacyjnego inwestycji. Następnie sporządzany jest protokół z narady. Ustalenia są ważne tak długo, dopóki nie nastąpią zmiany w okolicznościach faktycznych i prawnych, jakie istniały w dniu narady koordynacyjnej na skutek zgłoszenia budowy tej sieci –  opisuje procedury Szymon Rakoczy.

MIT 5: Dostęp do słupów oświetleniowych to wyłącznie decyzja lokalizacyjna

Właściciele słupów oświetleniowych to nie tylko operatorzy elektroenergetyczni. Mogą nimi być również jednostki samorządu terytorialnego (gminy) lub spółki komunalne. Wszyscy oni mają obowiązek udostępnić swoją infrastrukturę przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Jednak dostęp taki uzyskuje się przez podpisanie z operatorem sieci umowy o dostępie.

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej nie jest wystarczające.

MIT 6: Linie podwieszone na słupach nie wymagają inwentaryzacji powykonawczej

Przy budowie sieci telekomunikacyjnej wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza. Udokumentowaniem geodezyjnym procesu budowy oraz jego rezultatu jest sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Nie inaczej jest w przypadku podwieszania linii na słupach elektroenergetycznych.

Chociaż nie wymaga to pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, to konieczna jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

–  Zgodnie z art. 43 ust. 1 tej ustawy, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz inne obiekty m.in. kanalizacja kablowa, przyłącza oraz telekomunikacyjne linie kablowe podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Fakt, że linia jest nadziemna nie zwalnia z tego obowiązku – wyjaśnia aplikant radcowskiitB Legal.

Źródło: okablowani.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...