Sukces i światłowód za 1zł?

737

Zarząd StrefaNet, działającego na Podbeskidziu i Podkarpaciu operatora telekomunikacyjnego, nie widzi zagrożeń terminowej realizacji trzech projektów budowy lokalnych światłowodowych sieci dostępowych, które są współfinansowane ze środków unijnych. – ogłasza TELKO.in

Z kwartalnego raportu finansowego spółki wynika, że wart nieco ponad 4 mln zł projekt „Internet szerokopasmowy na Podbeskidziu” jest zaawansowany w 93 proc. Z usług korzysta już 420 klientów, a projekt zakłada, że firma ma ich mieć 635. W ramach wartego ponad 2,9 mln zł projekcie „Internet szerokopasmowy w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie” spółka podpisała 420 umów z nowymi klientami.
Trzeci projekt – „Podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat dębicki” – wart jest ponad 2,1 mln zł. Jak informuje spółka, na koniec I kwartału 2015 r. wykonano w nim ok. 40 proc. prac projektowych. Ponadto zaczęto prace w terenie.
Operator wie, jak zainteresować potencjalnych klientów. Tym, którzy mają umowy terminowe z innym dostawcą usług telekomunikacyjnych oferuje – do czasu zakończenia umowy z konkurentem – światłowodowe łącza za 1 zł.
 
Źródło: TELKO.in
Zdjęcie: giznet.pl