Strony internetowe przyjazne dla niepełnosprawnych

338

Od 10 kwietnia 2016 roku serwisy internetowe operatorów telekomunikacyjnych muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sama możliwość powiększania tekstu na stronie to za mało, szykują się kolejne udogodnienia.

Klienci słabowidzący mają mieć możliwość powiększania tekstu nawet o 200 procent. Osoby niesłyszące powinny mieć z kolei możliwość zapoznania się w inny sposób z treściami dźwiękowymi. Wspomniane wymagania są związane z § 7 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych.
Zgodnie z tym rozporządzeniem operatorzy publicznie dostępnych usług telefonicznych mają obowiązek dostosować swoje strony internetowe do wymagań Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Wynika z tego np., że treści nietekstowe (filmy czy materiały dźwiękowe) mają mieć tekstowy odpowiednik. Materiał dźwiękowy powinien być odpowiednio opisany, by osoba głuchoniema mogła się z nim zapoznać i go zrozumieć. Do nagrań audio i multimedialnych muszą być przygotowane napisy rozszerzone, czyli takie, które nie tylko opisują np. dialog, ale i dźwięki niezbędne do zrozumienia treści. Z nagraniami audio powinien zapoznać tłumacz języka migowego.
Źródło: „Rzeczpospolita”