Stowarzyszenie e-Południe i KIKE na XXIX Forum Ekonomicznym

480

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia e-Południe Sebastian Kachel i Tomasz Pacia oraz Karol Skupień, Prezes KIKE, byli obecni na trwającym XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Coroczne spotkanie fundacji „Pomyśl  o przyszłości”, której statutowym celem jest podejmowanie oraz wpieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju – Stowarzyszenie e-Południe jest jej fundatorem – odbyło się w ramach Forum. W spotkaniu wzięli udział również Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i wicepremier Piotr Gliński.

Po oficjalnym przemówieniu z udziałem prasy Premier odbył bilateralne rozmowy z obecnymi na spotkaniu przedsiębiorcami oraz przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu.

Stowarzyszenie przygotowało i przekazało memorandum przedstawiające sektor Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych w Polsce oraz informację o MiStrategii. Następnie odbyła się konferencja, której przewodniczył wicepremier Gliński.

Podczas wydarzenia Karol Skupień, Prezes KIKE podkreślił, że nasza branża to ponad 3500 aktywnych przedsiębiorstw, a Sebastian Kachel, reprezentujący e-Południe, zaapelował by zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, nie patrzał na rynek przez pryzmat wielkich telekomów tylko dostrzegał i dawał szanse również MiŚOT.

Wrażenie wśród uczestników zrobiła  informacja, że segment małych ISP to istotny potencjał mający w swych zasobach prawie 1/3 rynku telekomunikacyjnego. To dowodzi, że nasze środowisko ma jeszcze dużo pracy przy promocji zjawiska MiŚOT. 

Karol Skupień, na zaproszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego, wziął udział w wydarzeniu specjalnym na XVIII Forum Ekonomicznym – w sesji panelowej “Przyszłość pomiaru mediów w Polsce. Wpływ na rynek mediów i reklamy”.

W ramach konferencji zaplanowano także I Forum Cyberbezpieczeństwa 2019, a minister cyfryzacji Marek Zagórski przedstawił plany dotyczące regulacji cyberbezpieczeństwa. 

Forum Ekonomiczne w Krynicy to coroczne międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Misją Forum Ekonomicznego jest tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w Europie w dziedzinach takich jak: biznes, zarządzanie, makroekonomia, innowacje, energetyka i reformy.

[fot. Dorota Karbowiak]