TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Sprawy dla rzecznika

W marcu odbędą się dwa posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Telekomunikacji Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ich tematem będzie kodeks dobrych praktyk w zakresie dostępu do budynków użyteczności publicznej oraz obowiązki informacyjne małych i średnich przedsiębiorców branży telekomunikacyjnej wobec Głównego Urzędu Statystycznego.

Już podczas zeszłorocznej XXV Konferencji KIKE połączonej ze Zjazdem MiŚOT operatorzy zgłaszali rzecznikowi potrzebę ustalenia zasad współpracy między branżą telekomunikacyjną a właścicielami budynków komercyjnych, a także bardzo rozbudowane obowiązki sprawozdawcze całej branży telekomunikacyjnej.

– Posiadam umocowanie prawne do reprezentowania interesów przedsiębiorców w sprawach z urzędami. Na wniosek organizacji zrzeszającej przedsiębiorców danej branży mogę też wnioskować o regulacje prawne w duchu Konstytucji Biznesu, czyli gwarantujące uczciwą konkurencję i poszanowanie dobrych obyczajów – zapewniał Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Zdaniem przedstawicieli środowiska małych i średnich operatorów komunikacyjnych GUS lekceważy obecnie ryzyko związane z wyciekiem danych przez nich przekazywanych. Eksperci zwracają też uwagę, że dane mogą być potencjalnie wykorzystane do innych celów niż statystyka, na przykład do wskazywania osób, które nie płacą abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców to nowa instytucja w polskim systemie prawnym. W ramach powołanej przy nim Rady Przedsiębiorców, która jest organem opiniodawczym, doradczym i zapewniającym bezpośredni kontakt rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców, w kwietniu ubiegłego roku został też powołany Zespół Roboczy ds. Telekomunikacji. Jego przewodniczącym jest Karol Skupień, prezes Krajowej Izba Komunikacji Ethernetowej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...