Sprawozdanie z działalności Prezesa UKE za 2018 r.

401

 

Na stronie www UKE znajdziemy sprawozdanie z działalności Prezesa UKE za 2018 r.

Pełny raport dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Urząd Komunikacji Elektronicznej to urząd administracji rządowej, obsługujący Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, będącego organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Do zakresu działania Prezesa UKE przeszły wszystkie dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa URTiP, a także niektóre kompetencje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT).