Sprawozdanie UKE dotyczące przestrzegania regulacji w zakresie otwartego internetu

476

Prezes UKE zaprezentował czwarte sprawozdanie dotyczące przestrzegania na polskim rynku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu. Przedstawione ramy czasowe to okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Zawarte w dokumencie informacje omawiają przede wszystkim to jak dostawcy prezentują informacje o jakości świadczonych usług (w szczególności informacje o prędkościach pobierania i wysyłania danych) z uwzględnieniem stosowanych środków zarządzania ruchem oraz usług specjalistycznych. 

Raport zawiera też dane o jakości usług dostępu do internetu w Polsce.

Informacje zebrano na podstawie bieżących działań Prezesa UKE, odpowiedzi 27 dostawców internetowych na pytania zawarte w kwestionariuszu UKE, danych pomiarowych i działań dostawców usług internetowych w zakresie uprawnień abonenckich.

Wśród wniosków stwierdzono, że dostawcy publikują informacje o jakości świadczonych usług, ale nie wskazują przy tym nowych usług specjalistycznych (tu króluje nadal telewizja IPTV, VPN i VoIP). Raport stwierdza również, że na podstawie przedstawionych informacji operatorzy nie stosują środków zarządzania ruchem mogących stanowić naruszenie przepisów Rozporządzenia NN.

Całość Sprawozdania dostępna jest tu.