Spotkanie prezesa UKE z tajlandzkim regulatorem

33
źródło: uke.gov.pl

W UKE odbyła się wizyta Państwowej Komisji ds. Radiodyfuzji i Telekomunikacji (NBTC), która jest tajlandzkim organem regulacyjnym. Przewodniczy mu dr. Thanapanta Raicharoena, Marszałek Sił Powietrznych, Komisarz NBTC. Wizyta jest elementem współpracy dwustronnej prowadzonej na podstawie Memorandum o porozumieniu (MoU) podpisanym przez obu regulatorów w 2013 r.

Przedstawiciele w trakcie spotkania odwiedzili stację łączności satelitarnej Teleport w Mińsku Mazowieckim. Odwiedzający zapoznali się z historią stacji należącej do Teleoff, jej funkcjami w zakresie monitorowania, usługami przez nią świadczonymi oraz sposobami wykrywania i reagowania w przypadku szkodliwych zakłóceń.

Odbyła się również wymiana doświadczeń w czterech obszarach tematycznych, które stanowią obecnie trzon zainteresowania regulatorów. Przede wszystkim są to kwestie zarządzaniem zasobami częstotliwości. Omawiano planowanie ich przeznaczania. Pojawiło się również zagadnienie dotyczące konkurencji na rynku telekomunikacyjnym i działania regulatora przy fuzjach i przejęciach.

Przedstawiciele NBTC opowiedzieli o swoich  doświadczenia w zakresie technologii 5G. O procesie wdrażania, ram czasowych, dostawców czy wskaźnikach jakości usług. Mówili również o Systemie ochrony publicznej i pomocy w przypadku klęsk żywiołowych.

UKE i NBTC w trakcie spotkania wyraziły wolę kontynuację współpracy.

Źródło: uke.gov.pl