Spółki celowe w Grupie NEXERA skonsolidowane

479

Z końcem 2017 r. cztery spółki celowe w grupie NEXERA zostały połączone w jedną: Nexera Sp. z o.o. (poprzednio Gladmar Investments Sp. z o.o.). To kolejny etap budowy największego polskiego hurtowego operatora sieci FTTH. 
NEXERA, jako nowy podmiot, pojawiła się na polskim rynku telekomunikacyjnym w połowie 2017 r. Jej celem jest budowa nowoczesnej dostępowej sieci światłowodowej w czterech województwach na bazie projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Model biznesowy NEXERY zakłada działalność wyłącznie w formule hurtowego operatora telekomunikacyjnego.
Grupa NEXERA składała się początkowo z Fullmer Investments Sp. z o.o. oraz czterech spółek zależnych.
W czerwcu ubiegłego roku spółki te (Eckley Investments Sp. z o.o., Gladmar Investments Sp. z o.o., Nashford
Investments Sp. z o.o. i Rodmer Investments Sp. z o.o.) wygrały konkursy w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na budowę dostępowej sieci światłowodowej w 13 obszarach w środkowej i północno-
wschodniej Polsce.
W ciągu trzech lat w zasięgu sieci NEXERA znajdzie się 450 000 gospodarstw domowych oraz ponad 2 600
placówek szkolnych. Ponad 280 000 gospodarstw domowych uzyska dostęp do sieci szerokopasmowej dzięki
dofinansowaniu w ramach POPC. Obecnie działalność NEXERY koncentruje się na realizacji projektów
budowy sieci w 13 obszarach konkursowych POPC w środkowej i północno-wschodniej Polsce.