Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 roku

W roku 2021 dostęp do internetu posiadało 92,4 proc. gospodarstw domowych. W tym czasie odsetek osób w wieku 16-74 lata, które korzystały z usług administracji publicznej online wyniósł 47,5 proc. W tej samej grupie wiekowej 16 proc. osób sprawowało opiekę nad dzieckiem w trakcie edukacji zdalnej.

Coraz więcej osób posiada już dostęp do internetu. W roku 2021 taki dostęp posiadało już 92,4 proc. gospodarstw domowych. To wzrost o 2,0 p. proc. w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększa się także dostęp do internetu szerokopasmowego. W przypadku łącza mobilnego wzrost wyniósł 5,3 p. proc., a w przypadku łączy stacjonarnych 1.1 p . proc.

Rośnie liczba osób korzystających przez internet z administracji mobilnej. W 2021 r. w grupie osób 16-74 lata było to 47 proc.

Zakupy przez internet w 2021 r. robiło 61.2 proc. osób w tej grupie wiekowej. Zmniejszyła się także różnica pomiędzy miastem i wsią w tej kwestii. W roku ubiegłym wynosiła ona 10,7 p. proc., a obecnie to 8,3 p. proc.

16 proc. osób w wieku 16-74 lata opiekowało się dzieckiem na nauce zdalnej. Przy podzielę na płeć widać, że częściej były to kobiety – 19,5 proc. niż mężczyźni -12 proc. Głównie dotyczyło to osób z grupy wiekowej 35-44 lata, gdzie opiekę nad dzieckiem uczącym się online sprawowało aż 40,3 proc. osób.

Niestety 80 proc. osób uznaje, że dziecko podczas tej formy nauki nauczyło się mniej niż przy nauce stacjonarnej. W dodatku połowa uważała, że jednocześnie musiało na naukę poświęcić więcej czasu.

Internet to nie tylko kwestia życia prywatnego.

Rozwiązania technologiczne są coraz chętniej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa. W 2021 r. już prawie 1/5 przedsiębiorstw korzystała z Internetu Rzeczy. 45,6 proc. korzystało także z mediów społecznościowych. W przypadku dużych przedsiębiorstw było to aż 77,7 proc., wśród firm średnich – 57,9 proc., a śród małych – 42 proc.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało 28,7 proc.  przedsiębiorstw. Największą popularnością usługi cieszyły się w dużych przedsiębiorstwach, gdzie ten odsetek wyniósł aż 69,7 proc. W mniejszych firmach było to 24,4 proc.

Pełen raport na stronie:https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2021-roku,2,11.html