SOKiK oddalił odwołanie PIIiT od decyzji Prezesa UKE

501

 

6 listopada 2019 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  oddalił odwołanie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji  od decyzji Prezesa UKE z 11 września 2018 r. określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej dla Multimedia Polska S.A.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji kwestionowała w odwołaniu wysokość ustalonych w tej decyzji opłat za udostępnienie kanalizacji kablowej, zarzucając im dyskryminacyjny charakter i domagając się ich obniżenia oraz ujednolicenia. SOKiK nie zgodził się ze stanowiskiem Izby, wskazując, że wysokość opłat nie musi być identyczna dla wszystkich przedsiębiorców, co nie oznacza jednak, że jest dyskryminująca.

Dzisiejszy wyrok jest pierwszym rozstrzygnięciem wydanym w sprawie odwołań od siedmiu decyzji ustalających ramowe warunki dostępu do infrastruktury technicznej wiodących operatorów sieci kablowych w Polsce. Kolejne rozprawy wyznaczono na styczeń 2020 r.

[źródło: UKE]