Skąd pieniądze na internet na wsi?

W planach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest, aby w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” od 2018 roku ruszył program, którego zadaniem będzie wspieranie inwestycji na obszarach wiejskich, czyli “Infrastruktura dla obszarów wiejskich”. Ma on obejmować cztery obszary, tj. drogi lokalne, internet szerokopasmowy, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz infrastrukturę edukacji i kultury.
Wspomniany program ma być finansowany z: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, RPO poszczególnych województw. Dochód zasilą także pieniądze z budżetu państwa i budżetów samorządów. Zbigniew Babalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, podkreśli, że chciałby, aby na ten cel każdego roku w budżecie państwa znalazła się kwota 250 milionów złotych.
Źródło: www.telko.in