Siła MiŚOT – zapowiedź artykułu

851

 
Podczas tegorocznej konferencji iNET Meeting odbyła się rozmowa dotycząca branży telekomunikacyjnej, której pokłosiem jest istota współdziałania małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych (MiŚOT). Dyskusję prowadził Eugeniusz Gaca, a jego gośćmi byli Dominik Kopera (Ministerstwo Cyfryzacji), Sebastian Kachel (Stowarzyszenie e-Południe), Robert Kubica (INET Group), Kamil Kurek (firma K3) i Piotr Zychowicz (Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji).
Na łamach nadchodzącego wydania ICT Professional znajdzie się obszerny artykuł będą analizą i podsumowaniem wskazanego panelu dyskusyjnego. Wśród poruszonych tematów znalazły się takie palące materie jak drugi konkurs POPC, Internet dla szkół i relacje między ustawodawcą, a operatorami.
Ważnym elementem rozmowy był sygnał idący do wszystkich MiŚOT – dzięki wspólnym działaniom można tylko zyskać, i to zyskać sporo. W ten sposób uzyska się siłę, której nie będą mogli zlekceważyć decydenci. MiŚOT działający razem będą mieli siłę uderzenia niczym grizzly.
Pełna wersja artykułu ukaże się w letnim wydaniu ICT Professional.