Sektor bankowy a technologia

516
fot. Pixabay

Wydatki na technologię w sektorze bankowym rosną, choć innowacje mają głównie charakter stopniowy i dotyczą przede wszystkim usprawnienia istniejących systemów – piszą Adam GłogowskiTomasz GromekPaweł Pisany w Obserwatorze finansowym.

Analitycy zauważają, że największe banki wdrażają innowacje w sposób najbardziej kompleksowy: doskonalą standardy zdalnego świadczenia usług finansowych oraz wspierają technologicznie kanały sprzedażowe.

Konkurencja – zarówno pomiędzy samymi bankami, jak i z niebankowymi instytucjami płatniczymi – skłania banki do inwestycji w nowoczesne technologie.

W drugiej połowie 2019 r. przeprowadzono ankietę na temat innowacji w bankach komercyjnych. Ankietą objęto 26 podmiotów nadzorowanych (ok. 79 proc. łącznej sumy aktywów polskiego sektora bankowego). W ankiecie znalazło się sześć szczegółowych pytań dotyczących wartości wydatków na innowacje w latach 2016-2019, źródeł pozyskiwania innowacji, struktury technologicznej nakładów, wykorzystania innowacji w poszczególnych obszarach i procesach biznesowych w bankach oraz skali wykorzystania usług chmury obliczeniowej.

Z ankiety wynika, że w ostatnich latach nakłady banków na innowacje ICT i rozwój IT systematycznie rosły. Szczególnie wysoką dynamikę wzrostu nakładów zanotowano w latach 2018-2019: 20 proc. wzrostu w 2018 r. oraz 15 proc. w 2019 (wg prognoz banków). W 2018 r. wydatki ankietowanych banków na innowacyjne technologie wyniosły prawie 1,46 mld zł, a na przestrzeni całego okresu objętego ankietą (2016-2019) przekroczyły 5,5 mld zł. Ogromna większość wydatków na innowacje i rozwój IT realizowana była przez banki największe.  

Zdecydowana większość wydatków banków na rozwój i innowacje była przeznaczona na optymalizację już stosowanych rozwiązań i stopniową rozbudowę zasobów technologicznych banków. Drugą pod względem ważności kategorią wydatków technologicznych banków komercyjnych była cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych. Duża część wydatków służyła rozwojowi infrastruktury sieciowej i zasobów IT, które w perspektywie najbliższych lat powinny pozwolić na wdrożenie chmury obliczeniowej w sektorze bankowym. Czwartą najważniejszą kategorią nakładów były wydatki na wdrożenie Big Data w procesach biznesowych banków. Stanowiły one jednak stosunkowo niewielką część wszystkich inwestycji.

Autorzy analizy zauważają, że w perspektywie najbliższych lat realizowane działania (rozwój IT i zasobów sieciowych) oraz nakłady inwestycyjne powinny pozwolić bankom na znaczny skok technologiczny. Wskazują oni, że niezbędnym elementem przygotowania do niego jest digitalizacja i automatyzacja procesów w bankach. Pozwoli to na wykorzystanie pełnego potencjału zbliżającego się przełomu technologicznego, związanego z wdrożeniem rozwiązań chmurowych, jak również możliwym szerszym wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych (Big Data).

Źródło: Obserwator finansowy