Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Rzecznik MŚP sprzeciwia się podwyższeniu mandatów za wykroczenia skarbowe

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaopiniował rządowy projekt tzw. „ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw”. Zauważył w nim próbę nakładania kolejnych obowiązków na przedsiębiorców i rozszerzenie uprawnień administracji, które pozwalają jej powiększyć obszar czynów uznanych za wykroczenia. Może to skutkować nakładaniem na przedsiębiorców wyższych mandatów.

Opublikowany na stronie Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zakłada możliwość podniesienia górnej granicy wysokości kary grzywny do pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest to dwukrotność). Rzecznik MŚP sprzeciwia się tym zmianom w pismach do Kancelarii Sejmu RP i Ministerstwa Finansów.

– Zmieniany przepis bardzo dotkliwie zwiększa wysokość grzywny, a to nie wszystko. Daje uprawnienia organom do wymierzania mandatów bez konieczności występowania do sądu. Finalnie oznacza to nałożenie kolejnych, dodatkowych obowiązków administracyjnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP, których należy w tym momencie wspierać i ratować, a nie nakładać kolejne utrudnienia – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zmiany mogą spowodować nakładanie nowych obowiązków administracyjnych na przedsiębiorstwa z sektora mikro-, małych i średnich firm.

Dodatkowo obawy budzą niejasności występujące pomiędzy treścią projektu, jego uzasadnieniem oraz dołączoną Oceną Skutków Regulacji. Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, pisze, że w niektórych przypadkach są to rozbieżności między dokumentami, a uzasadnienia zawierają nadinterpretację zmienianego przepisu.

W piśmie z 5 marca 2021 r. Rzecznik MŚP wspomniał, że błędne rozumienie art.48§ 2 Kodeksu karnego skarbowego i brak odpowiednich wyjaśnień Ministra Finansów w tej kwestii zostały dostrzeżone także przez posłów biorących udział w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych.

Natomiast 8 marca 2021 r. Abramowicz wystąpił do Marszałka Senatu z informacją o braku zmiany krytycznego stanowiska odnoszącego się do proponowanej zmiany treści art. 48 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, gdyż obecnie to w Senacie odbywają się prace nad tą ustawą.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProffesional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

Najnowsze

Autonomiczne pojazdy w Jaworznie

Autonomiczne pojazdy i sposoby na ich wszechstronne wykorzystanie to rozwiązanie światowe, które trafia także...

1500 osób straci pracę w Spotify

Kolejna fala zwolnień Spotify. Ten największy serwis stremujący muzykę już w styczniu zwolnił 600...

Superkomputer dla każdego! Czy to możliwe?

Amazon postanowił wyjść naprzeciw tym, którzy marzą o nim lub potrzebują  superkomputera. Nie trzeba...

Hawe zacieśnia współpracę z Infinerą 

Hawe Telekom wzmacnia współpracę z Infinerą – amerykańską firmą technologiczną działającą w obszarze łączności....