Rynek telekomunikacyjny w 2022 roku

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku. Zawarte są w nim informacje takie jak przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej, dane dotyczące usług telefonicznych zarówno w zakresie telefonii stacjonarnej, jak i mobilnej oraz internetu i telewizji.

Usługi telekomunikacyjne objęte raportem to telefonia – stacjonarna i mobilna, internet i telewizja.

Telefonia stacjonarna i mobilna

W 2022 r. jak i w latach ubiegłych spadało zainteresowania usługami telefonii stacjonarnej. W minionym roku korzystało z niej 2,43 mln abonentów. Jest to spadek w stosunku do roku 2021 o 10,7 proc.

Konkurencją dla telefonii stacjonarnej jest nie tylko telefonia mobilna, ale też usługi VoIP. W roku 2022 wybrało je 2,85 mln osób.

Telefonia mobilna wciąż się rozwija i w 2022 r. penetracja jej usługami wyniosła w Polsce 157 proc. Liczba kart SIM wyniosła już 52,6 mln sztuk i w stosunku rdr wzrosła o 2 mln.

Internet

Rośnie penetracja usługą szerokopasmowego internetu. W roku 2022 korzystało z niego już 63,2 proc. gospodarstw domowych. 69,9 proc. z nich posiada dostęp do przepustowości minimum 100 Mb/s.

Internet o wyżej wspomnianej przepustowości najwyższą penetrację ma w województwach:
– podkarpackim –85proc.,
– śląskim –78 proc.,
– małopolskim – 75 proc.

Najgorzej pod tym względem wyglądają województwa:
– pomorskie – 40proc,,
– warmińsko-mazurskie – 43 proc.,
–  zachodniopomorskie – 46 proc.

Najpopularniejsze są światłowody. Jednak 8,75 mln użytkowników korzysta z internetu mobilnego w postaci dedykowanych urządzeń typu modemy, karty czy klucze.

Coraz więcej abonentów korzysta także z usług wiązanych. Najczęściej jest to telefonia ruchoma + internet ruchomy.

Telewizja

Z telewizji korzysta podobnie jak w poprzednim roku 10,83 mln. Przychody z tego tytułu osiągnęły wartość 6,779 mld zł, co jest wzrostem o 0,04 mld zł.

Najczęściej odbiorcy korzystają z dostępu satelitarnego. Jest to 47,6 proc. udziału we wszystkich dostępach do telewizji.

Pozostałe informacje

Rok 2022 to spadek przychodów z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej. Wyniosły one 40,63 mld zł, czyli o 0,4 proc. mniej niż w roku 2021.

Odwrotnie wyglądała sytuacja wydatków na inwestycje telekomunikacyjne. Te osiągnęły11,24 mld zł czyli są wyższe o 26,3 proc. niż w roku poprzednim.

Wzrosły przychody z usług telefonii ruchomej. Wzrost o 7,6 proc. pozwolił osiągnąć im poziom 14,40 mld zł.

Pełna treść raportu: